Προγράμματα διατροφής για αθλητές

Η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης βασίζεται στη σωστή και επαρκή διατροφή. Μαζί, μπορούμε να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα της διατροφής που είναι αναγκαίο για την άσκηση σας.

Η τακτική παρακολούθηση με τη χρήση του προηγμένου αναλυτή σώματος BC980 plus της ΤΑΝΙΤΑ, μας δίνει τη δυνατότητα για μια σε βάθος ανάλυση της σύστασης του σώματος και της εκτίμησης των αναγκών σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεργαστούμε είναι να έχετε μαζί σας πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις.

Start typing and press Enter to search