Να και το μήλο

Οι λέξεις μήλο και χειμώνας δείχνουν να είναι αλληλένδετες στο μυαλό μας. Και πραγματικά τα μήλα είναι το κλασικό χειμωνιάτικο φρούτο. Κάτι αντίστοιχο με το καρπούζι το καλοκαίρι και την φράουλα [...]