Σου αρέσει να χτυπάς το κεφάλι σου στο τοίχο;

Και κάπως έτσι απομακρυνόμαστε από την ουσία. Στρέφουμε την προσοχή μας στο τί μπορεί να μειώσει το πρόβλημα και όχι στο τι μπορεί να το προλάβει. Εν τη γενέσει του. Μαθαίνουμε να καταναλώνουμε [...]