Όταν η απόσταση δεν είναι πρόβλημα

 - Περιστατικά

όταν η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στη προσπάθεια

Με ρωτάνε πολλοί αν είναι εφικτό μέσα από τη συνεργασία από απόσταση να πετύχει κάποιος τους στόχους του. Αν δηλαδή, χωρίς τη φυσική παρουσία μπορεί ένας διαιτολόγος να βοηθήσει κάποιον να χάσει κιλά.

Αυτό που πάντα ξεκαθαρίζω είναι ότι ο διαιτολόγος σε κάθε περίπτωση μπορεί να παρέχει τις γνώσεις του και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα.

Που όμως αυτό (το αποτέλεσμα) αφορά τον διαιτώμενο και όχι τον διαιτολόγο. Αυτόν που καλείται να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα και να υιοθετήσει αλλαγές στη ζωή του (γενικά) αλλά και ειδικότερα στη διατροφή του.

Η επιθυμία

Απαραίτητο συστατικό είναι η ΕΠΙΘΥΜΙΑ για να επιτευχθούν αυτές οι μεταβολές. Όπως επίσης και απαραίτητο είναι κάποιος να κατανοήσει ότι η πορεία έχει τα πάνω και τα κάτω. Τις καλές εβδομάδες αλλά και τις δύσκολες περιόδους όπου πολλά μπορούν να συμβούν. Και εδώ έρχεται το δεύτερο συστατικό η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ στο στόχο. Όχι της ζυγαριάς αλλά της ολοκλήρωσης της προσπάθειας.

Φυσικά η κάθε προσπάθεια απαιτεί πέρα από την υποστήριξη και την αμφίδρομη επικοινωνία. Είτε η προσπάθεια γίνεται από απόσταση είτε από κοντά. Όπως επίσης και η κάθε μια περίπτωση είναι μοναδική και ξεχωριστή με τα δικά της ειδικά ατομικά χαρακτηριστικά. Θέματα υγείας, ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και οι απλές προτιμήσεις, έχουν την δική τους βαρύτητα στη διαμόρφωση ενός προγράμματος. Για αυτό και υπάρχει ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο που δεν περιορίζεται στα τυπικά αλλά και μπαίνει λίγο πιο βαθιά σε άλλα ειδικότερα θέματα.

Όχι δεν είναι η χιλιομετρική απόσταση το πρόβλημα. Ούτε το πρόβλημα είναι αν ζυγίζεσαι σε μια ζυγαριά. Το μεγάλο ζήτημα είναι η απόσταση στην επικοινωνία και την επαφή ανάμεσα στα δύο συνεργαζόμενα μέρη. Η ειλικρινής επικοινωνία και η χωρίς όρους και αμφιβολίες καθοδήγηση μπορεί να φέρει πραγματικά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search