Όταν σας λένε ότι σφίγγει το λίπος τρέξτε μακριά τους

Πολλές φορές έχω απαντήσει στο ερώτημα που μου απευθύνουν πολλοί διαιτώμενοι. Το αν δηλαδή μπορούν να κάνουν άσκηση παράλληλα με το πρόγραμμα διατροφής. Ακόμα και όταν επέμενα, να κινητοποιηθούν [...]